Header poslovni imenik Bosne i hercegovine

Dodaj novi subjekat u djelatnost: Transport

Ukoliko je Vaš poslovni subjekat vezan za djelatnost Transport, dodajte ga na transport.e-bih.com besplatno!


Vaše ime:

Email: (Vaša adresa a ne subjekta - ova adresa neće biti na sajtu)

Naziv poslovnog subjekta:

Adresa (ulica i broj):

Poštanski broj:

Mjesto:

Telefon(i) :

Npr: 033/222-222, 033/111-111, 033/111-112 (odvojeno zarezom max 3 telefona)

Web stranica poslovnog subjekta:

E-mail adresa subjekta (koja će se videti na sajtu):

Kratak opis (do 180 karaktera)

Broj sa slike:


Dopune na transport imeniku radimo jednom mjesecno. Pratite datum poslednje izmene sa leve strane.


croinfo.orggmail.com

Sponzorirani linkovi